Zjišťování příčin neplodnosti mužů

Vyšetřování partnerského páru, v němž se nedaří delší dobu docílit otěhotnění ženy, přestože jeho sexuologický život probíhá harmonicky, je po nezbytné a prvořadé návštěvě ženy u lékaře gynekologa, pokud je prvotní nález ženy negativní, obvykle provázeno souběžným fyzickým vyšetřením muže a jeho spermatu. Nejen proto, že vyšetření muže je jednodušší, ale tento postup umožňuje hned v počátku objevení se problémů s početím vyloučit jako příčinu neplodnosti páru muže. Příčina neplodnosti se tedy zjišťuje u obou partnerů.

U muže se v prvé řadě nejprve vyšetřuje celkový zdravotní stav. Lékař prověří rodovou anamnézu. Je třeba tedy podstoupit kompletní lékařskou prohlídku, která zpravidla vyloučí fyzickou příčinu neplodnosti, která bývá zjevná takřka ihned.

Významné je, zda má muž přirozeně sestoupená varlata, jestli nedošlo k jejich poškození, nebo netrpí onemocněním varikokélou, případně tříselnou kýlou. Dále je třeba také lékaři sdělit, jaké prodělal nemoci včetně dětských, jaký průběh onemocnění měla, protože pro plodnost u mužů jsou velmi ošidné zejména příušnice, dále však i cukrovka a poruchy činnosti štítné žlázy, která má významný vliv na tvorbu hormonů.

Pokud toto vyšetření nepřinese výsledky, zkoumá se také, zdali neprodělal přenosné pohlavní choroby nebo není nositelem takového onemocnění.

Pro lékaře jsou významné i informace, v jakém prostředí muž pracuje. Některé nezdravé pracovní podmínky, práce s chemikáliemi, vystavení vysokým teplotám, dlouhodobý pobyt ve vysokých nadmořských výškách apod. mohou být příčinou nedostatečné tvorby spermií či spermií slabých, které nejsou schopné oplodnit vajíčko ženy, nebo působí na mužovu neplodnost.

Na poškození tvorby spermií způsobené škodlivinami vlivem chemických látek poukáže krevní rozbor. Není-li u muže shledána zjevná příčina neplodnosti, je proveden odběr a rozbor jeho semene. Důvodem také bývá potřeba přesnějšího vyšetření semene ve vazbě na konkrétní partnerku. Toto vyšetření se provádí v období její ovulace metodou odběru hlenu z ženina děložního hrdla po třech hodinách intimního styku s partnerem. Tak se nejen zjistí, jestliže se mužovy spermie dostaly až tam a jsou pohyblivé, ale navíc může být odhalena jiná příčina neplodnosti páru, a to přítomnost protilátek ženy na spermie jejího partnera.

Jestliže muž není schopen erekce a nebyla u něj shledána fyzická překážka nebo infekce, případně trpí předčasnou ejakulací, podstoupí sexuologické vyšetření.

Může být zjištěna také příčina impotence psychické povahy nebo v důsledku užívání některý léků, drog, nadměrného požívání alkoholu, kouření apod.

Po obdržení výsledků vyšetření, rozborech a provedených testech bývá již zřejmé, který z partnerů vyžaduje lékařskou péči.