Význam plodnosti muže

Plodnost, uzpůsobenost muže a ženy počít spolu dítě, je v dobře probíhajícím perspektivním partnerském vztahu velice významným faktorem. Pro ženu znamená mateřství životní naplnění. Narozené dítě je viditelným svorníkem aktivního zdravého sexuálního života páru. Pro oba partnery by měl být příchod dítěte vysvědčením jejich zralosti v přijaté odpovědnosti dítě vychovat a připravit ho pro život. Právě děti vytváří svým příchodem na svět z partnerského páru rodinu v pravém slova smyslu.

Pokud jsou u některého z partnerů s plodností potíže, má tato okolnost významný dopad, a to zpravidla zvláště ve vyzrálejší etapě jejich vztahu. Když jsou oba již sžití, zcela přirozeně touží nejen po vzájemném sdílení intimity, ale právě po založení rodiny, po společném podílení se na životních radostech i povinnostech, a v dítěti tudíž především navíc po předání svých osobitých genetických výbav, tím potažmo dále zajišťují pokračování rodových kořenů jako prazákladního smyslu a poslání lidské existence.

Snížená plodnost či neplodnost jak muže, tak ženy, která spolu přináší znepokojení co se týká případné reprodukce, může v mnohých případech zásadně ovlivňovat kvalitu prožívání sexuálního života, a některé její příčiny mohou být již v prvopočátcích vztahu závažnou překážkou harmonického soužití až do té míry, že případně vyústí rozchodem nebo rozvodem. Takto motivovaný rozchod nemusí navíc zůstat bez následků. To znamená především, že žena poté může trpět frigiditou, muž impotencí, nebo lze dokonce takto získat celkový odpor k opačnému pohlaví, tzn. vést k homosexualitě. Ovšem platí i opak, frigidita ženy či impotence muže bývá překážkou nebo přímo příčinou nemožnosti oplodnění.

Úplná sexuální abstinence, byť jinak vzácná, která může mít rovněž řadu příčin, ale nejčastěji se vyvíjí na základě takových faktorů, jako je rodinná výchova, náboženství a traumatické zážitky, zvláště z dětství, mívá rovněž negativní dopad na včasné zjištění, pokud je některý z partnerů neplodný z důvodů neschopnosti pohlavního styku. Sexuální soužití je za takových okolností narušené, případné manželství je narušené. Pár je ochuzen o nezbytnou součást plnohodnotného prožívání vztahu, o jeho naplnění po intimní stránce a především vede k nemožnosti společně počít děti. Toto zjištění je hořkým životním zklamáním a nalézt řešení, přitom současně zachovat manželství bývá nesnadné.