Umělá neplodnost mužů

Důvodem k záměrnému umělému vyvolání neplodnosti, čili sterilizace, bývá u mužů buď okolnost, že pár nebo konkrétní muž si již nepřejí mít další potomky a z různých příčin je přijatelnější, aby zákrok podstoupil spíše muž nežli žena. V takovém případě nedochází u muže k závažnější hormonální nerovnováze ani k žádnému narušení sexuálního života partnerů. Ejakulát muže po provedeném zákroku neobsahuje spermie a žena tudíž při nechráněném pohlavním styku s takovým partnerem nemůže otěhotnět. Přesto je potřebné tento zákrok vždy důkladně zvážit, protože je nevratný a trvalý.

Mužská sterilizace, odborně vazektomie, je zákrok, který se provádí ambulantně po předchozím lokálním znecitlivění. Na šourku se provede velmi malý chirurgický řez, poté jsou rozděleny cévy chámovodu, které spojují varlata s penisem a následuje jejich podvázání. Spermie totiž u zdravého plodného muže prochází právě chámovody z varlat do penisu. Ejakulát je tedy i po provedeném výkonu při vyvrcholení v pohlavním aktu vystřikován, ale žádné spermie neobsahuje, a proto nemůže k oplodnění vajíčka ženy dojít.

Jiným případem uměle vyvolané neplodnosti u mužů je kastrace. Předmětem kastrace je především odstranění varlat, tím pádem se stává muž neplodným a nemá ani dostatek mužských pohlavních hormonů. I když tento způsob provedení kastrace ještě nemusí mít vždy za následek pokles pohlavního pudu. Celkové důsledky kastrace jsou především závislé na věku, kdy byla provedena, ale také na jiných okolnostech. Pokud k zákroku dojde před pubertou, nemohou se vyvinout druhotné pohlavní znaky, tj. takový muž je pak eunuch. Odstranění varlete se rovněž provádí v případech onemocnění některými nádory nebo v důsledku těžkých úrazů s poškozením pohlavních orgánů.

Ke kastraci se cíleně sahá ve zjištěných případech sexuální deviace, která se projevuje scestným zaměřením sexuální aktivity a pohlavního zájmu, zvláště tehdy, pokud je takový člověk nebezpečný okolí, ale samozřejmě zatím ne natolik, že by bylo nutné sáhnout ke krajnímu opatření, tj. nařídit pobyt v nápravném zařízení, jdoucí ruku v ruce se sexuologickou léčbou. Mnohé sexuální deviace odsouzení zákonem podléhají, což někdy provází soudní nařízení tohoto zákroku. Lehké případy sexuální deviace, resp. odchylek, které se projevují zpravidla jako důsledek zvrácené výchovy nebo prodělaných životních traumat promítajících se do sexuální oblasti, jsou zvládnutelné medikamentózními postupy a psychoterapeuticky pod odborným dohledem sexuologů, psychiatrů, psychoterapeutů. Mnohdy však nezbývá, než takového muže vykleštit. I poté zpravidla následuje celoživotní sexuologický a psychiatrický dohled, tzv. podrobení se nucené léčbě.