Fyzické příčiny neplodnosti

Mužská sterilita je způsobená nedostatečnou tvorbou životaschopných spermií ve varlatech nebo poruchou pohlavních vývodových orgánů, případně jinými onemocněními, která mají vliv na mužskou potenci a plodnost.

Jedná se zejména o vrozené poruchy, které způsobují poškození varlat, především nesestouplá varlata, varikokéla a tříselná kýla. Tyto poruchy mohou být zaviněné také záněty, ozářením, hormonálními změnami aj.

Neplodnost způsobují některé přenosné pohlavní choroby.

Nejhojněji zastoupeným problémem s mužskou neplodností je předčasná ejakulace. Někdy může být příčinou dokonce infekce, obvykle je předčasná ejakulace provázaná zároveň s psychickým pozadím.

Fyzické příčiny impotence, neschopnost erekce, je způsobená buď zmíněným fyzickým poškozením, často jsou v anamnéze dotyčného muže onemocnění cukrovkou, nedostatečná činnost štítné žlázy, prodělané příušnice, ale také užívání určitých drog, barbituráty, alkohol, kouření, může být také způsobená léčbou náhradou hormonů. Impotence mnohdy pramení z obav ze sexuálního styku.

Mezi fyzické příčiny neplodnosti patří dále nemožnost proniknutí penisu do pochvy ženy. V tomto případě se však jedná o fyzickou příčinu na straně ženy, tzv. vaginismus, to znamená samovolné křečovité sevření poševních svalů. I tento stav mívá psychické pozadí.

Obdobnou příčinou potíží s oplodněním s fyzickým podkladem je dyspareunie, pro ženu bolestivý pohlavní styk. I zde se může významně odrážet psychické pozadí, případně ženou prodělané gynekologické onemocnění.

Do této kategorie spadá také ztráta libida. Pramení z různých fyzických příčin. U ženy a muže je navíc znovu provázená obtížemi s proniknutím penisu. U ženy bývá v těchto případech sušší pochva, která znepříjemňuje až znemožňuje sexuální prožitek.

K fyzickým příčinám neplodnosti patří životní či pracovní prostředí, kdy se do těla dostávají látky snižující či znemožňující plodnost, jakými jsou některé chemikálie, zejména olovo a arsen, které se nachází i v cigaretách a také vystavení nadnormativně navýšené expozici radiace. Radiace může být uvolňovaná rovněž z podloží budov nebo se vyskytovat na pracovišti. Některé průmyslové látky spermie vyloženě poškozují, v důsledku toho má pár nejen problémy s početím, ale žena dále sklony k potratům nebo hrozí vyšší riziko narození poškozeného dítěte.

Nepříznivý vliv na tvorbu a životaschopnost spermií má pobyt muže ve vysokých nadmořských výškách nebo dlouhodobé vystavení vysokým teplotám.