Důsledky neplodnosti

Problémy spojené s neplodností vztah vážně komplikují zvláště v případech, kdy jsou na příčině fyzické faktory, tj. u mužů především neschopnost erekce, ale i předčasná ejakulace, u žen bolestivý pohlavní styk a křečovité sevření pochvy – dyspareunie, kdy pohlavní úd nemůže proniknout dovnitř. V těchto případech je sexuální styk nemožný, což narušuje celkové soužití a vede většinou k bezdětnému manželství.

Psychicky způsobuje obecně neplodnost potíže se souloží, pokud se tento nebo jiný emocionální stav spojený se sexuálními problémy neléčí, může přerůst až do naprostého nezájmu o intimní styk, dokonce v chronický životní problém. Jestliže se nepodaří nalézt včas řešení, vztah se rozpadá. Druhotně naopak psychicky podmíněné potíže se souloží způsobují mnohdy neplodnost, takže nesoulad v intimním životě je třeba řešit vždy a co nejdříve, jak se vyskytne, pokud spolu partneři chtějí život sdílet. Přitom zpravidla dlouhodobé problémy s nedosahováním orgasmu a neschopností plně prožívat sex jsou vždy založené na psychickém pozadí, nejčastější příčinou ztráty touhy jsou obavy a strach. Mohou být mnohdy zcela banální, u ženy například strach oddat se zcela muži po fyzické i citové stránce, nebo mohou pramenit z nějakých dřívějších nepříjemných zážitků a tím se přenesou i na partnera. Žena by měla vědět, že asi 10 % žen nedosahuje orgasmu vůbec, ani při masturbaci. Nicméně toto vše lze ovlivnit pod vedením zkušeného sexuologa a mnohdy se tak odblokují i problémy s početím.

U fyzických příčin ztráty touhy po sexuálním styku se důsledky v soužití odvíjí podle příčin a možností léčby. Pokud jsou léčitelné a oba partneři spolupracují, jsou trpěliví, vztah může tento prožitek, byť náročný, naopak utužit.

Pokud léčitelné nejsou, je třeba zvážit, zda zůstane pár bezdětný, případně využije možností adopce, případně umělého oplodnění ženy anonymním dárcem. spermatu Umělé oplodnění je pro ženu z psychologického a fyziologického hlediska přijatelnější, neboť prožíváním těhotenství a porodem se utváří těsnější pouto k dítěti.

Pokud se pár rozhodne adoptovat dítě, zpravidla zná dopředu jeho fyziognomii a alespoň některé zjevné stránky genetické výbavy. Toto řešení bývá přijatelnější pro partnera ženy.

Nezřídka se stává, že se pár rozhodne pro umělé početí nebo adopci, vytvořením úplné rodiny se tak mezi nimi odbourají psychické bloky, které byly příčinou neplodnosti a mají další děti zplozené již spolu.

I proto je třeba dopředu zodpovědně zvážit, jestli jsou oba dostatečně vyzrálí a způsobilí adoptované dítě dovést do dospělosti jako vlastní. Takovéto rozhodnutí je v podstatě nezvratné, v případě pozdějšího zřeknutí se dítěte by ono bylo vždy poznamenáno traumatem na celý život pramenícím z odřeknutí se ho.