Mužská neplodnost

Plodnost člověka znamená schopnost počít dítě. Pro ženu je mateřství životním naplněním, pro muže znamená otcovství zajištění pokračování rodu, pro oba je rodičovství viditelným znamením funkčnosti vztahu. Pokud jsou s plodností potíže, dopadá taková okolnost na partnerský vztah či manželství a pár je ochuzen o důležitou součást vzájemného se intimního sdílení.

Muž je neplodný, jestliže nemůže dosáhnout erekce, dochází u něj k předčasné ejakulaci semene, neprobíhá dostatečná tvorba životaschopných spermií nebo se tvoří spermie abnormální, při poruchách vývodových pohlavních orgánů, zvláště poškození varlat, při poškození varlat varikokélou, při tříselné kýle, někdy jinými dalšími vlivy.

Vyšetřování příčin neplodnosti probíhá u obou partnerů. U muže se zjišťuje celkový zdravotní stav, rodová anamnéza, následuje rozbor spermatu, zkoumá se, zdali neprodělal přenosné pohlavní choroby nebo není jejich nositelem, zda nepobývá v nezdravém prostředí s vlivem na tvorbu a aktivitu spermií. Při neschopnosti erekce nebo u předčasné ejakulace bez evidentních fyzických překážek nebo infekce je nutné sexuologické vyšetření.

Mužská sterilita je totiž nejčastěji způsobená nedostatečnou tvorbou životaschopných spermií ve varlatech nebo poruchou pohlavních vývodových orgánů, případně takovými onemocněními, vlivem nichž nemůže mít muž potomky.

Nejhojněji zastoupenou fyzickou příčinou je tedy předčasná ejakulace a neschopnost erekce, dále vrozené nemoci nebo nemoci získané v průběhu života, mimoto je časté onemocnění cukrovkou, nedostatečná činnost štítné žlázy a hormonální poruchy, prodělané příušnice, závislost na lécích nebo po léčbě některými medikamenty, užívání drog, barbituráty, alkohol, kouření, může být způsobená léčbou náhradou hormonů. Nebo také nemožnost proniknutí penisu do pochvy ženy a dyspareunie, čili pro ženu bolestivý pohlavní styk, ztráta libida provázená obtížemi s proniknutím penisu. Fyzické příčiny ovlivňuje škodlivé prostředí, vystavení navýšené expozici radiace a průmyslovým látkám, pobyt ve vysokých nadmořských výškách, dlouhodobé vystavení vysokým teplotám.

Psychické překážky neplodnosti muže se projevují již v prvopočátcích sexuálního soužití páru opět impotencí a předčasnou ejakulací. Spouštěcím momentem bývají traumatizující sexuální zážitky časově umístěné do údobí dětství, ale i do zralejšího věku, v životních prožitcích konfrontujících muže s extrémními situacemi, deprese, stres, mentální anorexie.

Úspěšně je možné odstranit pouze některé z příčin mužské neplodnosti. Pokud je pohlavní ústrojí muže funkční, lze vyrovnat především nedostatečnou produkci spermií, nedostatek mužských pohlavních hormonů a hormonů vytvářených hypofýzou, některá narušení funkčnosti hypofýzy. Medicínsky zvládnutelná je především tříselná kýla, prostata, cukrovka, onemocnění štítné žlázy, následky některých pohlavních chorob. Neschopnost dosáhnout erekce a předčasná ejakulace s psychickým pozadím je léčitelná taktéž.

Prevence neplodnosti mužské populace spadá již do početí a průběhu těhotenství. Zdravý způsob života, přístup ženy k plodu i k sobě samé významně zmenšují riziko vrozených vad. Po narození dítěte je třeba nezanedbávat lékařské preventivní prohlídky a vedle toho důsledně pěstovat přirozený zdravý postoj k sexuálnímu životu až do dospělosti.

Neplodnost partnerský vztah vážně narušuje zvláště u neschopnosti erekce a předčasné ejakulace u mužů, u žen bolestivým pohlavním stykem a křečovitým sevřením pochvy. Nemožnost sexuálního styku soužití oslabuje a vede k bezdětnému manželství. Jestliže se nepodaří nalézt včas řešení, takový vztah se rozpadá.

V některých případech bývá sterilizace mužů prováděna záměrně. A to zvláště tehdy, pokud si muž nepřeje mít potomky, u onemocnění pohlavního ústrojí nádory, po těžkých úrazech s poškozením těchto orgánů. Jiná oblast uměle vyvolané neplodnosti mužů se týká kastrace, k níž se cíleně sahá především v případech sexuálních deviací.