Léčba mužské neplodnosti

Podobně jako u ženské sterility lze úspěšně odstranit jen některé příčiny mužské neplodnosti.

Pokud je pohlavní ústrojí muže funkční a žena nemůže počít, pátrá se v první řadě po příčině neplodnosti muže spočívající v nedostatečné produkci spermií. Provede se odběr semene a jeho rozbor, který na důvod poukáže. Po dokončení rozboru semene, spermiogramu, a po předběžných testech by mělo být zřejmé, kdo z páru potřebuje léčení. Pokud je na příčině nedostatek mužských pohlavních hormonů a hormonů vytvářených hypofýzou, nastupuje hormonální léčba, spojená případně s odstraněním příčiny narušené funkčnosti hypofýzy.

V případě podezření na neplodnost páru vlivem protilátek v hlenu děložního hrdla ženy na spermie konkrétního partnera se provede test u ženy, ale ať jsou výsledky negativní nebo pozitivní, zde léčba muže nepomůže.

Fyzické příčiny impotence a předčasné ejakulace lze léčit obtížně. Úspěšně zvládnutelná je operativně tříselná kýla, pokud muž přijde včas, medicínskými postupy je překonatelná prostata, cukrovka, onemocnění štítné žlázy, naděje na potenci se snižuje u přirozeně nesestouplých varlat a trvalého poškození funkčnosti mužských pohlavních orgánů, ať se jedná o vady vrozené či získané.

Neplodnost následkem prodělaných dětských nemocí, například příušnic, má naději na odstranění mizivou.

Léčba neplodnosti následkem přenosných pohlavních chorob závisí na druhu onemocnění a včasném rozpoznání nemoci. Lehčí pohlavní choroby jako kapavka jsou zvládnutelné antibiotiky bez dalších následků, přičemž je ovšem nutná léčba obou partnerů, případně všech, s nimiž měl postižený pohlavní styk.

Ovlivnění malého množství spermií nebo tvorba spermií nedostatečně životaschopných s příčinou v krvi, tj. zaviněné následkem vystavení se chemikáliím a nezdravému prostředí, trvá déle, až rok, dokud se krev dotyčného nedostane do obvyklých normativních hodnot, poté se začnou spermie znovu vytvářet. Rozhodně je třeba se souběžně těchto negativních vlivů souběžně důsledně varovat, jinak léčba nepřinese kýžený efekt.

U neschopnosti dosáhnout erekce, která má psychické pozadí, je třeba vyhledat pomoc psychologa nebo psychoterapeuta, někdy i zahájit léčbu psychiatrickou, podle důvodu, jenž problém spustil. Tato příčina je vedle vrozených kupodivu nejzdlouhavější a nejobtížněji léčitelná.

U předčasné ejakulace, která je psychické povahy, je rovněž na místě vyhledat lékaře z oboru psychologie či psychiatrie, souběžně je léčba řízená sexuologem. Šance na přirozené početí dítěte klesá na minimum. Navíc potíže tohoto typu v sexuálním soužití nemohou zdravou ženu naplnit. Pokud léčba selhává, je vhodné rozumně zvážit funkčnost takového vztahu a jeho perspektivu.

Potíže s neplodností vlivem prodělaného sexuálního trauma nebo i zklamání se lépe odstraňují, jsou-li k sobě partneři otevření. Přesto bývá nezbytné, aby přistoupila podpora profesionálního poradce, jestliže mezi nimi dochází k nesrovnalostem v intimním soužití. Pak bývá nezbytné se obrátit na zkušeného sexuologa, který se pokusí odstranit příčiny obav, obdobně, jako je tomu u psychicky podmíněné neschopnosti erekce nebo předčasné ejakulace. Mnoho problémů a zábran může být překonáno a odstraněno pomocí sexuologické léčby nebo lékařským ošetřením. Není-li však mezi partnery opětovaný láskyplný vztah, nepomůže ani sexuologická poradna. Narušený vztah nelze dát do pořádku sexem, což by si měli oba uvědomit, pokud konkrétní partnery soulož neuspokojuje nebo se jim nedaří, což platí nejen pro důvody citové, ale i pro důvody fyzické. Pokud se problémy jak z fyzických, tak emocionálních příčin včas neodhalí, přerostou v chronický problém a mají vliv na celý vztah.