Psychické příčiny neplodnosti

Psychické překážky neplodnosti muže jsou zpravidla natolik evidentní, že se projevují již v prvopočátcích sexuálního soužití páru.

Patří k nimi v prvé řadě zejména impotence, čili nemožnost dosáhnout erekce, a předčasná ejakulace. Oba tyto faktory ale mohou mít zároveň fyzické příčiny, nebo jsou psychické a fyzické důvody impotence a předčasné ejakulace propojené.

Impotence, nemožnost docílit erekce, tedy ztopoření pohlavního údu natolik, aby mohlo dojít k plnohodnotnému sexuálnímu styku, může pramenit z obav ze sexuálního kontaktu nebo selhání při něm. Tyto okolnosti často vyvolávají předchozí traumatizující zážitky časově umístěné především do údobí dětství, jakými je pohlavní zneužívání, ale i do zralejšího věku.

Neschopnost dosáhnout erekce mívá příčinu také v životních prožitcích, které konfrontují muže s vystavením se extrémním situacím. Může být důsledkem pobytu v nápravných zařízeních, pobytu v zemích, kde probíhají válečné konflikty atd. Nezřídka bývají takové příčiny doprovodným faktorem některých z psychiatrických diagnóz nebo naopak předcházejí důvod, proč se muž v této mezní situaci ocitá, tj. zvláště v nápravném zařízení (sexuální deviace).

Jedná se i o deprese, stres, které patří mezi emocionální i fyzické příčiny ztráty touhy po sexuálním styku jak prvotní, tak posttraumatické. Zážitky se někdy vrací celý život a muž není schopen přirozeného sexuálního styku s ženou vůbec nebo vykazuje sexuální úchylky.

U předčasné ejakulace se v podstatě jedná rovněž o záležitost vyloženě psychického rázu, která má za následek úzkost a neschopnost ovládat načasování vyvrcholení v obdobném smyslu, jako je uzpůsobenost ovládat močový měchýř a stolici. Jestliže dochází u muže k ejakulaci před nebo těsně po proniknutí do pochvy, přichází spolu s tím ztráta zájmu o sexuální styk.

Deprese a stres vyvolávají taktéž ztrátu touhy po sexuálním styku nebo přinejmenším potíže s ním.

Frigidita ženy, stav, při kterém žena odmítá pohlavní styk, ani po něm netouží, nevzruší se a není schopna dosáhnout orgasmu, způsobuje také druhotné překážky v sexuálním soužití, které ovlivňují i potenci muže v tomto konkrétním partnerském vztahu.

Stejný efekt vyvolává dyspareunie, bolestivý pohlavní styk, jehož příčiny jsou zpravidla psychického rázu, byť mohou mít rovněž fyzickou příčinu.

Tento typ psychicky podmíněné neplodnosti mužů způsobuje stejně jako u žen dále mentální zapříčiněná podvýživa, tzv. anorexie.

Mezi obtíže s plodností s příčinou ve stavu psychiky patří ještě vědomé vystavování se užívání chemických látek, nadměrné kouření, alkohol a drogy.