Prevence neplodnosti u mužů

Prevence neplodnosti mužské populace začíná již péčí matky, respektive již početím a průběhem těhotenství ženy. To znamená, že ještě před početím dítěte by se měla žena dlouhodobě zdržovat vlivu škodlivých látek, kouření, alkoholu a v průběhu těhotenství zaujmout postoj spokojenosti sama se sebou, bez stresů a láskyplně pečovat o sebe i plod. Již toto postoj významně zmenšuje riziko vrozených vad u chlapců, pokud nejsou geneticky podmíněné. Po narození dítěte nezanedbávat lékařské preventivní prohlídky, při kterých je sledováno i to, jestli se dobře vyvíjí mužské pohlavní ústrojí, tj. jestli správně sestupují varlata.

Správný přístup k sexuálnímu životu je pěstován už v dětství. Dokonce u novorozených chlapců lze pozorovat, že se jim topoří penis, je to naprosto běžné a signalizuje to fakt, že dítě je zdravé. Pěstujeme přirozený vztah ke všem částím těla a jeho funkcím. Dítě by mělo vnímat, že sexuální život rodičů patří k harmonickému soužití, byť samozřejmě nemá být aktu přítomno, že je naplněním vztahu matky a otce. Velkou chybou je sexuální aktivity zakrývat nebo je předkládat dítěti jako něco zakázaného, nesprávného, což se nezřídka děje. Totéž se týká nahoty. Pěstovat v dítěti pocity studu za vlastní tělo znamená připravovat mu živnou půdu pro potíže v intimním životě v dospělosti.

Vývoj a dozrávání pohlavních orgánů ovlivňuje i oblečení, čili nepoužívat těsné prádlo, oblečení nemá být barvené některými druhy chemikálií, jako např. džínsy, nepoužívat syntetické materiály, nýbrž přírodní, zejména bavlnu.

Psychické pozadí ovlivňují negativně konfliktní situace spojené nejen se sexuálními prožitky v rodině, ale i konfrontace s pornografií, což je v současné době velmi závažný problém a dětské oči uchránit více než obtížné. Znamená to dbát i na to, na jaké televizní pořady se dívá, jaké internetové stránky starší dítě navštěvuje, hlídat jeho mobilní telefon, dávat pozor na jeho virtuální komunikaci. Zde hrozí i to, že je konfrontováno s homosexualitou, nebo ještě hůře, může se dostat do kontaktu se sexuálně úchylnými osobami. Totéž se týká ovšem pohybu na veřejných prostranstvích, dítě by mělo být tedy důsledně hlídáno, mělo by být pečováno o jeho kontakty, kamarády, samozřejmě tak, aby ničeho nepozorovalo. Důraz na sexuální výchovu je kladen rovněž na školách. Mělo by se mu dostat veškerého poučení, aby mělo samo dostatek zodpovědnosti a léčkám číhajícím z vnějšího okolí se vyhnulo.

Zvláště v pubertě, kdy se sexuální život rozvíjí nejsilněji a probíhají bouřlivé hormonální změny, je třeba mít s dospívajícím notnou dávku trpělivosti. V tomto údobí jsou pubescenti sice debatám málo přístupní, ale rozumné nenásilně vedené promluvy zejména s otcem kladou dobrý základ budoucímu sexuálnímu životu dítěte. Maminka je pro dítě naopak ženským vzorem, který pak kopíruje ve svých partnerských vztazích.

Zdravé životní prostředí, vyvarování se škodlivých vlivů a látek, špatných kamarádů a part, to vše má vliv na zdravý sexuální vývoj.